O-gai
O-rando
O-son
O-tisu
Oda
Oen
Ofa
Ogai
Ogatamb
Ogatami
Oguden
Ohtsuka
Ojiro
Oka
Okajuurou
Okakura
Okatarou
Okihiko
Okijirou
Okisaburou
Okito
Okitsugu
Oko
Okoreya
Okura
Okurou
Okusaburou
Okyoito
Oma-ru
Omezo
On'ichirou
Onan
Onihiko
Oniji
Onisaburou
Onitarou
Onzaburou
Orafu
Orain
Oran
Oraru
Orase
Oregu
Oren
Ori
Oriba
Orinosuke
Orion
Oritarou
Orude
Oruton
Oryo-ru
Osahiko
Osamu
Oshirou
Osuka
Otani
Otogorou
Otohiko
Otoichirou
Otojiro
Otojirou
Otojurou
Otokazu
Otomaro
Otosaburou
Otoshirou
Ototarou
Otoyoku
Otsurou
Otto
Ouichirou
Oujirou
Ourou
Outarou
Ozu
Ozubo-n
Ozuwarudo