Pa-ka
Pa-ku
Pa-neru
Pa-shingu
Pa-ueru
Paburo
Padi
Padoreigu
Paipa
Pako
Pancho
Parishu
Pasukaru
Patorikku
Patto
Pe-shi
Pe-ton
Pedoro
Pekka
Pen
Pepe
Pepito
Peputo
Peri
Perry
Perushi
Pi-ta
Pi-to
Piasu
Pie-ru
Pie-zu
Pikachu
Piko
Piyopiyo
Po-ri
Po-ru
Po-ta
Poncho
Poro
Puju
Purashiddo
Puresukotto
Puresuton
Pureto
Purinsu