Wa-na
Wachi
Wacui
Wahachirou
Waichirou
Wairi
Wajirou
Wakahiko
Wakasaburou
Wakehiko
Wakio
Wakitarou
Wakui
Wan
Wanihiko
Wanisaburou
Waotaka
Warou
Wasaburo
Washi
Washichi
Washirou
Washitarou
Watarou
Wataru
Watatarou
Watenke
Webbu
Webusuta
Weddo
Wein
Wenderu
Weran
Werando
Wesu
Wesuri
Wesuton
Winsuroppu
Winsurou
Winsuton
Winton
Wira-do
Wiremu
Wiri
Wiriamu
Wiru
Wirufureddo
Wiruherumu
Wo-do
Wo-ka
Wo-ren
Wo-ri
Woresu
Worisu
Worudo
Woruta
Woruto